Teknisk isolering inom VS, Ventilation, Kyla och Industri

Tjänster

VS

Isolering av värme och vattenrör.
För att förhindra energiförluster och kondens.
Yt-beklädnader, platsplåt, aluminiumplåt.

Ventilation

Isolering av kanaler.
För att förhindra energiförluster, kondens, brand.
Materialen, lamellmatta, nätmatta, cellgummi.

Kyla

Isolering av kylrör.
För att förhindra kondens, frys risk och energiförluster.
Materialen, cellgummi, skum

Industri

Isolering av alla slag.
Ånga, hetvatten, tankar/cisterner, hårdkyla.
Yt-beklädnader, plåt.

I bakgrunden: Projekt Malmö Live